กำลังพลของสถานีตำรวจภูธรเสวียด-อัตราอนุญาต ชั้นสัญญาบัตร ๑๘ อัตร มีตัวอยู่จริง ๑๘ นาย
-อัตราอนุญาต ชั้นประทวน ๕๕ อัตรา มีตัวอยู่จริง ๓๕ นาย

ประกอบด้วย

ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒๒ นาย (คงเหลือ ๒๑ นาย)
-ระดับ ผกก. ๑ นาย
-ระดับ รองผกก. ๒ นาย
-ระดับ สว. ๓ นาย
-ระดับ รองสว. ๘ นาย
-พงส. ระดับ พวง.ผนพ.-พงส. ๔ นาย
-รอง สว.(ป.)(นายร้อย ๕๓) ๔ นาย

ชั้นประทวน จำนวน ๓๕ นาย (คงเหลือ ๓๒ นาย)

ปฎิบัติราชการหน่วยอื่น

ชั้นประทวน ปรก. ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ๒ นาย
ปรก. ศาลจังหวัดไชยา ๑ นาย
ชั้นสัญญาบัตร รอง ผกก.(สอบสวน) ปรก.สภ.เคียนซา ๑ นาย


อัตราอนุญาต ทั้งหมด ๗๓ อัตรา
มีตัวจริง ๕๓ นาย


สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150