ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกระดับบริการประชาชน สภ เสวียด
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150