ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงงานรัฐบาล ทางเฟลบุค

 ได้ที่นี้      ไทยคู่ฟ้า
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150