ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตามแผนการระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ตามแผนการระดมกวาดล้างอาชญากรรม
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150