กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา ตามโครงการภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัน สวมหมวกนิรภัย 100%

 
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150