กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่

การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้น
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150