กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวทางการปฏิบัติหลังเคารพธงชาติประจำทุกวันเพื่อมอบหมายภารกิจ

ผู้บังคับบัญชาแจ้งแนวทางการปฏิบัติหลังเคารพธงชาติประจำทุกวันเพื่อมอบหมายภารกิจ
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150