กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์กรณีไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งผกก.ฯทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์

 ประชาสัมพันธ์กรณีไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งผกก.ฯทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์

 
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150