กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์การคืนรถคดีอุบัติเหตุรถที่ยึดไว้ตรวจสอบหลักฐาน

 ประชาสัมพันธ์การคืนรถคดีอุบัติเหตุรถที่ยึดไว้ตรวจสอบหลักฐาน

 
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150