กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอประกันตัวผู้ต้องหา

 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอประกันตัวผู้ต้องหา

 
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150