กิจกรรมและผลการปฎิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์พันธะสัญญาให้บริการประชาชนบนสถานีตำรวจ

ประชาสัมพันธ์พันธะสัญญาให้บริการประชาชนบนสถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150