ติดต่อเรา

สถานีตำรวจภูธรเสวียด
( Sawiad Police Station )

เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

โทรศัพท์ : 077389569
เบอร์แฟก : 077389570
อีเมล์ : Sawiad71049@gmail.comสถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150