ผู้ทำประโยชน์โดยบริจาคที่ดิน


1.นายห้วง โภคภิรมย์ บริจาาคที่ดินที่เลขที่ สฎ 211 ตั้งที่เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา

2.นายวัฒน์ ชุลีวัฒนพงศ์ บริจาคที่ดินแปลงที่....ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 108 ตารางวา

ใช้เป็นที่ตั้งหน่วยบริการประชาชนเคี่ยมเพาะ


สถานีตำรวจภูธรเสวียด
เลขที่ 053 หมู่ที่ 6 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150